Tammikuu

 • Valittiin avustustoimikunta (meiltä Henna Kruuti)
 • Matkakorvauksista päätettiin, eli esim. hajautuksista kokouksiin tullessa saa kulukorvaukset

Helmikuu

 • Käännöskuluihin 5200 euron lisätalousarvio
 • TyTen esitys palautejärjestelmien kehittämisestä hyväksyttiin, eli hallituksen kopo vastaava alkaa toteuttaa opiskelijalähtöisiä käytännön ohjeita palautteen keruusta eri tiedekunnissa
 • Hyväksyttiin TuKY-listan aloite kansainvälisten opiskelijoiden aseman parantamisesta
  • Yritys- ja organisaatiovierailuja järjestetään kv-opiskelijoille
  • Velvoitettiin hallitus viestimään kv-opiskelijoiden työllistymisprojektien tuloksista
  • Kevään kv- kyselyyn lisätään osio kv-opiskelijoiden työllistymisestä
  • Tiivistetään yhteistyötä yliopiston rekrytointipalvelujen kanssa ja kannustetaan harjoittelupaikkasopimuksiin

Maaliskuu

 • Ryhmä Lex esitti eroa OLL:stä (Opiskelijoiden liikuntaliitto), äänestyksessä tuloksena, että OLL-jäsenyys säilyy. Kielteisen äänestystuloksen myötä Ryhmä Lex esitti ponnen, että hallitus selvittäisi miten OLL:lle maksettava jäsenmaksun summa olisi (n.7000-7500 eur /vuosi) käytettävissä paikallisella tasolla.
 • Juhlavuosi- ja historiatoimikunnat nimettiin
 • TYYn yhdenvertaisuusohjelman päivittämisestä tehty ryhmäpuheenvuoro, TyTen toiveina mm.
  • Helppolukuinen ja käyttökelpoinen apuväline yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Jaottelu lukijan näkökulmaan
  • Sisällön pitäminen laajana nykyiseen tapaan, päällekkäisyyksien karsinta ja tutkimustiedon ja -tulosten päivittäminen

Huhtikuu

 • Ryhmäpuheenvuoro hallituksen valinnasta
 • Ryhmäpuheenvuoro linjapaperin päivittämisestä

Elokuu

 • Taloustoimikunta muuttui kahdella jäsenellä
 • Tylkkäriille valittiin uusi päätoimittaja Nella Keski-Oja

Syyskuu

 • Ehdotettiin ja valittiin Jyri Lähdemaa toiseksi TYY:n ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen.
 • Ryhmäpuheenvuoro kolmivuotissuunnitelmasta.
 • Hyväksyttiin poliittinen linjapaperi ja ympäristöohjelma.

Lokakuu

 • Hyväksyttiin yhdenvertaisuusohjelma, Tylkkärin strategia ja kolmivuotissuunnitelma.
 • Käytiin lähetekeskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta ja toimintasuunnitelmasta.
 • Nimetiin TyTen puolelta edustajiksi SYL:n liittokokoukseen Lassi Laine (tarkkailija), Henni Hiltunen, Eemil Yli-Pietilä, Jyri Lähdemaa (vara).
 • Käytiin lähetekeskustelu TYY:n uudesta juhlatilasta.

Juhlakokous

 • Jaettiin huomionosoituksia, myös lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Marraskuu

 • Hyväksyttiin TYY:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
 • Päätettiin hakea Paltan jäsenyyttä.
 • Hyväksyttiin keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma.

Joulukuu

 • Järjestäydyttiin uudelleen.
 • Valittiin uusi TYY:n hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen jäseneksi valittiin TyTe:n ehdokas Ali Benkherouf.
 • Valittiin Tylkkärin johtokuntaan Simo Nuuttila ja Kristiina Karikko.
 • Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017.