Opiskelijapolitiikkaan liittyy lukuisia termejä, jotka voivat tuntua monille vierailta. Tässä selitykset muutamille yleisimmille käyttämillemme termeille.

Avustustoimikunta
Vaikuttaa siihen, millä perusteella TYY:n alayhdistykset (kuten TLKS) saavat TYYltä avustuksia toimintansa toteuttamiseen. Avustustoimikunta pisteyttää alayhdistysten toiminta-avustushakemukset kriteeristönsä mukaisesti. Toimikautena on kalenterivuosi, jonka kuluessa toimikunta kokoontuu noin 10 kertaa.

Edustajisto l. Edari
41 edustajiston jäsenestä koostuva TYY:n korkein päättävä elin, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Edustajisto valitaan vaalein, jossa kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää. Edustajisto valitsee joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toinen johtaa kokouksia. Lisäksi edustajisto valitsee hallituksen toteuttamaan päätöksiään.

Edustajiston jäsen l. Edaattori
Edustajiston vaaleissa valittu opiskelijaedustaja edustajistossa, TyTellä tällä kaudella seitsemän. Edustajiston jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Tämän jälkeen uusissa vaaleissa valitaan uudet edustajiston jäsenet.

Edustajiston kokous
Kuukauden viimeisenä keskiviikkona edustajisto kokoustaa puheenjohtajansa (2017-2019: Tuomas Dahlström) johdolla esityslistan asioista. Näissä virallisissa kokouksissa äänestetään ja tehdään päätöksiä.

Edustajistoryhmä
Edustajistossa vaikuttava ryhmä (karkeana vertauskuvana eduskunnan puolueet), joka voi olla poliittisesti sitoutunut tai sitoutumaton.

Hallitus
Edustajiston valitsema ryhmä, joka käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa, sekä toteuttaa edustajiston hyväksymää toimintasuunnitelmaa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta jäsenestä, jotka ovat työsuhteessa ylioppilaskuntaan. Meiltä TyTestä hallituksessa edustaa tänä vuonna Iina Ryhtä.

Iltakoulu
Ennen edustajiston kokousta oleva keskustelu- ja koulutustilaisuus, jossa perehdytään kuukauden esityslistaan ja muihin askarruttaviin asioihin. Täällä käytävällä keskustelulla ja valmistautumisella pyritään lyhentämään itse kokouksen kestoa ja helpottamaan päätöksentekoa.

Pääsihteeri
Ylioppilaskunnan henkilökunnan esimies, joka toimii yhteistyössä edustajiston ja hallituksen kanssa vastaten päätösten toimeenpanemisesta. Pääsihteeri pitää edustajiston kokouksissa pöytäkirjaa. Mikäli edustaja on estynyt tulemaan kokoukseen, tulee tämän ilmoittaa tästä pääsihteerille.

Ryhmäpuheenjohtajapalaveri l. rpj-palaveri
Kaikkien edustajistoryhmien ryhmäpuheenjohtajat/ vararyhmäpuheenjohtajat kokoontuvat kerran kuussa keskustelemaan esityslistasta ja muista keskustelua herättävistä asioista.

Taloustoimikunta l. Talto
Edustajiston valitsema neuvoa antava elin TYYn talouteen liittyvissä asioissa. Talton tehtäviä ovat esimerkiksi budjetin valmistelu ja toteutuneen talouden seuranta. Taloustoimikunnan kausi on yhtä pitkä kuin edustajistonkin, eli kaksi vuotta. TyTeä Taltossa edustaa Onni-Pekka Simola.

Tylkkärin johtokunta
Edustajiston valitsema Turun ylioppilaslehden johtokunta, joka valvoo lehden linjaa ja taloutta. Kausi on kalenterivuosi. TyTeä Tylkkärin johtokunnassa edustaa Leo Alho.

TYY
Turun yliopiston ylioppilaskunta. Opiskelijoiden edunvalvoja (”ammattiliitto”).

Valintatoimikunta
Edustajiston valitsema toimielin, jossa istuu jäsen jokaisesta edustajistoryhmästä. Asiantuntijaelin henkilövalintoihin liittyvissä asioissa.