TyTen kausi 2016-2017 – mitä saimme aikaan?

Vuosi on vaihtunut ja samoin uuden edarin toimikausi. Ennen uuden kauden kiihtymistä täyteen vauhtiin on hyvä kerrata, mitä TyTe sai aikaan viime kaudella, eli vuosina 2016-2017? Mitä meille tärkeiden asioiden eteen on tehty?

Vuoden 2015 vaaleissa meillä oli kuusi teemaa: opintojen joustavuus, opiskelijoiden mielenterveystyön edistäminen, edustajiston puoluepoliittisen sitouttamattomuuden korostaminen, opiskelijapalaute, opiskelijoiden liikuntapalvelut ja henkilövalinnoissa pätevyyden priorisointi sukupuolen edelle. Vaaleissa TyTe saavutti viisi paikkaa edustajistossa kasvattaen kuitenkin absoluuttista äänimääräänsä. Kauden molempina vuosina tyteläiset olivat hyvin edustettuina eri TYY:n toimikunnissa, ja tyteläinen Lassi Laine toimi edustajiston puheenjohtajana.

Käytännön keinona TyTe voi vaikuttaa edustajistossa velvoittamalla TYY:n hallituksen ja työntekijät toimimaan haluttujen tavoitteiden eteen. Edustajisto linjaa hallituksen toimintaa, asettaa sille tavoitteet ja myös budjetin. Lisäksi edustajistolla on mahdollisuus tehdä suoraan aloitteita hallitukselle ja hallituksen kyselytunneilla seurata projektien etenemistä.

Kauden ajan TyTe toi esille opintojen joustavuuden tärkeyttä TYY:n hallitukselle, ja TYY:n koulutuspoliittiset toimijat ovat olleet aktiivisia joustavien opintojen kehittämisessä erityisesti keväästä 2016 alkaen. Joustavat opinnot ja digitalisaatio on nähty TYY:n hallituksen sisällä myös keskeiseksi teemaksi. Kesällä 2016 laadittiin ”Digitalisaation TOP10”-tavoitteet, jotka tähtäävät paremman ja joustavamman sähköisen opiskelun ja tenttimahdollisuuksien laajentamiseen. Tavoitteista monet on kirjattu myös yliopiston laatimaan, vuonna 2017 hyväksyttyyn digitalisaation strategiapaperiin (1). TYYn puolelta työryhmässä oli entisiä ja nykyisiä hallituslaisia sekä koulutuspoliittinen asiantuntija. Uusi sähköisen tenttimisen muoto EXAM on ollut myös työn alla, ja tällä hetkellä Turun yliopistossa iso osa tenteistä tehdään jo sähköisenä. Lisäksi TYY on ollut mukana vararehtorin opetussuunnitelmakirjeen laadinnassa (2), ja sinne on saatu kirjaus digistrategiasta, uudesta opintotietojärjestelmästä (tulossa) sekä sähköisistä tenteistä. Lisäksi opetussuunnitelmakirjeessä kannustetaan uudenlaisten opetus- ja arviointitapojen käyttöönottoon ja ympärivuotisen opiskelun tukemiseen (esimerkiksi avoimen yliopiston kurssit kesäisin, toteutui ensimmäisen kerran kesällä 2017). Tiedekuntien on myös tarjottava opiskelutaitoihin liittyvää ohjausta, esimerkiksi lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelutaitokurssi on juuri meneillään.

Mielenterveysasioiden suhteen suuri kaudella tapahtunut muutos on Turun alueen mielenterveyspalveluiden yhdistyminen yhdeksi (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun psykiatria). Velvoitimme hallituksen seuraamaan, miten tämä yhdistyminen tulevana vuonna vaikuttaa opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin. Lisäksi TYY:n hallitus tulee tänä vuonna vielä selvemmin koostamaan käytössä olevat terveydenhoitopalvelut yhteen paikkaan – tällöin opiskelijan ei täydy käyttää googlettamiseen voimavarojaan. TYY:n toimijat ovat myös jatkuvasti yhteydessä YTHS:n toimijoiden kautta ja YTHS:n toimielimissä on opiskelijaedustajat. Turun yliopisto on myös viime vuonna perustanut uuden hyvinvointipalveluiden yksikön. Konkreettisina asioina TYY:n asiantuntijat ovat olleet kehittämässä yliopiston opiskelijoiden varhaisen tukemisen mallia ja Turun yliopistoon on palkattu toukokuussa 2017 perustettu uusi opintopsykologin toimi. TYY Terveeksi toi aina mahdollisuuksien mukaan ryhmäpuheenvuoroissaan tärkeinä pitämänsä terveys- ja hyvinvointiasiat esille.

Vuoden 2016 helmikuun kokouksessa TyTe teki esityksen opiskelijapalautejärjestelmien kehittämisestä, eli hallituksen koulutuspoliittinen vastaava alkoi toteuttaa opiskelijalähtöistä käytännön ohjetta palautteen keruusta eri tiedekunnissa. TYY:n vastaava piti lopullisen esitelmän tuloksista lokakuussa. Projektissa luotiin työkalupakki ja esitys annettiin opetuksen suunnittelusta ja palautteen keruusta niin työntekijöiden kuin hallinnon opiskelijaedustajakoordinaattoreiden käyttöön. Materiaalia oli vuoden 2016 vuoden loppuun käytetty oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Opiskelijoiden liikuntapalveluissa tapahtui suuri muutos hieman pyytämättä ja yllättäen, kun CampusSport avasi ovensa heti vuonna 2016. CampusSport on monipuolistanut opiskelijoiden liikuntatarjontaa, avannut monia uusia mahdollisuuksia muun muassa kuntosaliharjoittelun suhteen ja parantanut saatavuutta. Palveluun on oltu tyytyväisiä, ja TyTe yhtyy CampusSportin tukijoiden joukkoon. Konkreettisena kimmokkeena liikuntapalveluiden kehittämiseen oli nimenomaan tilojen vähyys ja pienuus, joka on tällä tavalla saatu ratkaistua.

TYY Terveeksi on edelleen poliittisesti sitoutumaton ryhmä, ja olemme huomioineet tämän kaikissa puheenvuoroissamme. Samoin aina henkilövalinnoissa olemme seisoneet sen hakijan takana, jolla pätevyys on. Laki ohjaa vielä osittain TYY:ssä tapahtuvia henkilövalintoja ja sukupuolipariteettia, mutta tästä on käyty keskustelua kuluneen kauden aikana.

Tärkeiden tavoitteiden suhteen on siis tehty työtä niin TyTessä kuin edelleen TYY:n hallituksen ja asiantuntijoiden toimesta. Tästä tilanteesta on hyvä lähteä seitsemän edustajistopaikan avulla tekemään töitä vielä paremman ylioppilaskunnan eteen.

Henni Hiltunen
TYY Terveeksi edaattori 2016-2017
Ryhmäpuheenjohtaja 2017
Vaalipäällikkö 2015

  1. https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Opetuksen-ja-oppimisen-digitalisaation-strateginen-ohjelma-pohjustaa-tulevaisuuden-yliopistoa.aspx
  2. https://intranet.utu.fi/index/opetussuunnitelmatyon-tueksi/Documents/Opetussuunnitelmat_2018-2020.pdf

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s